Meer weten over Kilimanjaro als Medicijn?

Een migrant of meer lost het op.

Uncategorized Aug 27, 2020

Vergrijzing, uitdagingen omtrent het tekort aan elektriciens, verpleegkundigen en  software developers. Maar ook mensensmokkel, schrijnende armoede en honderden verdronken vluchtelingen.

Veel kan opgelost, dan wel voorkomen worden met helder beleid omtrent tijdelijke arbeidsmigratie, betoogt Maite Vermeulen omtrent dit onderwerp. 

Paar feiten die ze opnoemt: 

- De Europese Commissie schat dat de Europese beroepsbevolking tussen 2015 en 2035 met 18 miljoen mensen zal krimpen – meer dan 7 procent. In Nederland waren er in 2012 nog vier potentiële werkenden voor elke 65-plusser, in 2040 zijn dat er nog maar twee.

- Kwart van de ondernemers geeft aan niet voldoende geschikt personeel te kunnen vinden.

- Dat dit probleem niet op te lossen is door middel van omscholing dan wel arbeidsmigratie binnen EU. 

Verder toont ze aan: 

- Dat het invoeren van legale werkvisa  aantoonbaar positief effect heeft op de stroom 'ongewenste' asielzoekers. Als het lege, kansrijke pad niet lukt, wordt een illegale poging met heel veel risico's en kosten veel minder snel ondernomen. 

- Als er een voorspelbaar systeem is rondom aanvraag van een tijdelijk werkvisum, is het aantal gastarbeiders dat terugkeert, vele malen hoger. Want ze weten dan dat als ze ooit weer werk nodig hebben, ze zo'n visum opnieuw kunnen aanvragen. Als ze dergelijke zekerheid niet hebben, dan blijven ze juist. Alleen zo kunnen ze immers hun vooruitzicht op werk veiligstellen.

- Arbeidsmigratie is een van de beste manieren om de leefomstandigheden in het land van herkomst te verbeteren. Hetgeen wederom leidt tot minder 'wanhopige' migranten en het aanhoudende drama dat hiermee gepaard gaat. 

Maar Vermeulen neemt helaas ook waar dat ondanks alle voordelen van vol inzetten op tijdelijke arbeidsmigratie (haar lijst  met pluspunten is vele malen langer dan wat ik hier aanhaal) een pleidooi voor meer legale werkvisa niet zo heel goed valt binnen onze huidige regering.


De reden laat zich niet zo moeilijk raden.

Het is de combinatie van 'meer' en 'migranten' in één zin, dat menigeen in het verkeerde keelgat schiet. Er zijn immers weinig onderwerpen zo negatief geladen als het vraagstuk rondom niet-westerse migranten.

Het verhaal van De Misbaren gaat natuurlijk over migratie en de grote thema's die ermee gepaard gaan. Hopelijk draagt het boek in ieder geval bij aan het besef dat migratie van alle tijden is en zal blijven. Dat wij eenmaal in beweging zijn en blijven en dat migratie net zo erg bij ons mensen hoort als het leven zelf. 

Dat het eigenlijk een natuur verschijnsel is- eentje die we niet kunnen, maar ook niet zouden moeten willen tegen houden. 

Om een andere journalist te parafraseren- migratie is net als een rivier die buiten haar oevers treed. Problematisch en zorgt, mits ongekanaliseerd, tot veel overlast maar creëert vruchtbaar land. 

Populisten daarentegen fungeren als een dijk, als bewakers van een half verzonnen identiteit, die tweedeling zaait onder eigen volk wat zich lang niet altijd herkend in de kunstmatig gecreëerde identiteit.
Het enige wat de achterban wél verbindt, is ontevredenheid. En hoe groter de problemen, hoe groter de ontevredenheid. En daarmee ook de haat richting de zondebok. 

Maar wat als een goed doordachte, tijdelijke arbeidsmigratie nou juist een heel belangrijk deel van de broodnodige oplossingen is?

Zoals het al zo vaak in onze geschiedenis bleek te zijn.

Door het gesprek in de Tweede Kamer uit de emotionele hoek te halen kunnen we hopelijk zinvol beleid ontwikkelen en ad hoc beslissingen, die verantwoordelijk zijn voor zoveel ellende rondom migratie problematiek, te minimaliseren. 

Vandaar dat het zeer uitgebreide onderbouwde en uitmuntend gedocumenteerde artikel van Vermeulen echt een aanrader is, voor iedereen die zich betrokken voelt bij  het migratiedebat.

Laten we deze kennis gebruiken om het verschijnsel van migratie zoveel mogelijk te kanaliseren en optimaliseren, zodat het zoveel mogelijk mensen ten goede komt. 

 

 

 

 

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.